Latest insight

Penyusunan annual dan sustainability report bukanlah perkara yang patut dipandang mudah. Kenali kesalahan umum yang sering dijumpai dalam artikel ini.